Usluge

Ortodoncija

Ortodoncija je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti položaja zuba, nepovoljnog odnosa vilica i asimetričnosti lica kod dece i odraslih. Cilj ortodontske terapije je da se postigne dobra funkcija i idealna estetika a u skladu sa izgledom vašeg lica. Ortodontski aparati mogu biti fiksni i pokretni. Proizvode blage sile koje pomeraju zube i postavljaju ih u željeni položaj.