Usluge

Protetika

Protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izvadjenih zuba i okolnih mekih i čvrstih tkiva koja se gube kao posledica njihovog vadjenja. Fiksne protetske nadoknade se definitivno fiksiraju na preostalim zubima, dok se mobilne protetske nadoknade skidaju i pacijent ih sam vadi iz usta radi odrzavanja higijene i potom vraća. Postoje i kombinovane nadoknade, kod kojih je jedan deo fiksiran na postojece zube, a drugi mobilan.